FPT Play Cập Nhật Danh Sách Kênh Truyền Hình FPT 2021

Sau khi FPT Telecom sát nhập 2 mảng truyền hình lại với nhau ( Truyền hình FPT và FPT Play Box) và tên gọi mới sẽ là Truyền hình FPT Play.

Hôm nay, Truyền hình FPT Play cập nhật bảng danh sách kênh truyền hình cho đầu thu FPT Play mới nhất tháng 10/2021. Khách hàng có thể tham khảo danh sách bên dưới

969770aeadd764893dc6
Danh sách kênh Truyền hình FPT Play tháng 10/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.